Thủ thuật it


Hướng dẫn tạo biểu đồ thanh trong Excel

Hướng dẫn tạo biểu đồ thanh trong Excel

Hướng dẫn tạo biểu đồ thanh trong Excel Nếu bạn muốn tạo biểu đồ từ dữ liệu đã tồn tại, thay vào đó hãy bấm đúp vào tài liệu Excel có chứa dữ liệu để mở nó và tiến hành phần tiếp theo .và dưới đây là cách vẽ biểu đồ trong excel 2016 chuẩn nhất, chi tiết.
Hướng dẫn tạo biểu đồ đường kẻ trong Excel

Hướng dẫn tạo biểu đồ đường kẻ trong Excel

Các mẹo excel hàng ngày sẽ dạy bạn cách tạo biểu đồ đường từ dữ liệu Excel. Bạn có thể thực hiện việc này trên cả hai phiên bản Excel và Mac của Windows.


0982.686.028