thủ thuật it


Hướng dẫn tìm mật khẩu ẩn & được lưu trong Windows

Hướng dẫn tìm mật khẩu ẩn & được lưu trong Windows

Khi bạn đi vào ngày đăng nhập vào các trang web khác nhau trong trình duyệt hoặc truy cập các tệp được chia sẻ được bảo vệ trên mạng, Windows tàng hình hoạt động ẩn và có thể lưu trữ thông tin đăng nhập của bạn ở các vị trí khác nhau trong hệ điều hành.


0982.686.028