Thủ thuật it


Cách Chia sẻ Lịch Google gmail

Cách Chia sẻ Lịch Google gmail

Lịch Google là một ứng dụng tuyệt vời. Tôi có thể truy cập nó từ bất kỳ máy tính nào, đồng bộ hóa nó với điện thoại thông minh của tôi, đồng bộ hóa nó với ứng dụng email trên máy tính để bàn của tôi và hơn thế nữa. Nó đơn giản để sử dụng và có rất nhiều tính năng. Một trong những tính năng tuyệt vời mà tôi vừa mới bắt đầu sử dụng gần đây là chia sẻ lịch Google.


0982.686.028