thủ thuật it


Chuyển trình chiếu PowerPoint sang video trong một nốt nhạc

Chuyển trình chiếu PowerPoint sang video trong một nốt nhạc

Khi bạn tạo bản ghi của PowerPoint , tất cả các phần tử của nó (narration, animation, pointer movements, timings, and so on) được lưu trong bản trình bày. Về bản chất, bản PowerPoint trở thành video mà khán giả của bạn có thể xem trong PowerPoint.
0982.686.028