thủ thuật itCông Ty Tnhh Crosslife Việt Nam


Tên chính thức Tiếng Việt CÔNG TY TNHH CROSSLIFE VIỆT NAM Tên Tiếng Anh hoặc tên viết tắt CROSSLIFE CO.,LTD
Mã số thuế 0107564866 Ngày cấp 2016-09-14
Người đại diện pháp luật Lê Thị Dung Loại hình doanh nghệp Trách nhiệm hữu hạn
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Nhà số 6, Ngõ 45, đường Kim Ngọc, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Hà Nội
Ngành Nghề Chính Đại lý du lịch Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế Huyện Đan Phượng

Ngành Nghề Kinh Doanh:


Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh 4772
2 Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782
3 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510
4 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu 6512
5 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất 6512
6 Quảng cáo 7110
7 Đại lý du lịch 7830
8 Điều hành tua du lịch 7830
9 Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch 7830
10 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8219
11 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu 8219
12 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8532
13 Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú 9200
14 Bán buôn thực phẩm 4632
15 Bán buôn đồ uống 4633
16 Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4633
17 Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641
18 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649
19 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722
20 Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh 4722
21 Bán buôn thực phẩm 4632
22 Bán buôn đồ uống 4633
23 Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4633
24 Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép 4641
25 Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4649
26 Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722
27 Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh 4722
28 Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh 4772
29 Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782
30 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510
31 Xuất bản phần mềm 5630
32 Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu 6512
33 Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất 6512
34 Hoạt động tư vấn quản lý 6910
35 Quảng cáo 7110
36 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu 7490
37 Đại lý du lịch 7830
38 Điều hành tua du lịch 7830
39 Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp 0210
40 Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 7830
41 Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác 8219
42 Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8219
43 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu 8219
44 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục 8532
45 Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú 9200

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn