0973.981.661

thủ thuật it



Trường Mn Tung Qua Lìn


Tên chính thức Tiếng Việt TRƯỜNG MN TUNG QUA LÌN Tên Tiếng Anh hoặc tên viết tắt
Mã số thuế 6200096148 Ngày cấp 2017-12-12
Người đại diện pháp luật Trần Thị Phương Thanh Loại hình doanh nghệp Đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Tung Qua lìn, Xã Tông Qua Lìn, Huyện Phong Thổ, Lai Châu
Ngành Nghề Chính Giáo dục mầm non Cơ quan thuế quản lý Chi cục Thuế khu vực Phong Thổ - Sìn Hồ

Ngành Nghề Kinh Doanh:


Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Giáo dục mầm non 8411

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn