0973.981.661

thủ thuật itVăn Phòng đại Diện Ritzville International Pte. Ltd. Tại Thành Phố Hồ Chí Minh


Tên chính thức Tiếng Việt VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN RITZVILLE INTERNATIONAL PTE. LTD. TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Tên Tiếng Anh hoặc tên viết tắt
Mã số thuế 0314010418 Ngày cấp 2016-09-14
Người đại diện pháp luật Nguyễn Minh Hòa Loại hình doanh nghệp C.ty nuớc ngoài không theo luật ĐTNN
Trạng thái
NNT đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)
Địa chỉ trụ sở Căn hộ CA02.05 Tháp Cannary Đảo Kim Cương, 01 đường 104-BTT, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP Hồ Chí Minh
Ngành Nghề Chính Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu Cơ quan thuế quản lý Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Ngành Nghề Kinh Doanh:


Số Thứ Tự Tên Ngành Nghề Kinh Doanh Mã Ngành Nghề
1 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn